Σαν σήμερα το 1825, για πρώτη φορά επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης, στο ...
πέμπτο φύλλο της "Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος", δημοσιεύει ένα ποίημα. Πρόκειται για τον "Ύμνο εις την Ελευθερία", του Διονυσίου Σολωμού, που αποτελείται από 15
loading...
 
Top